Prijavnica

PRIJAVNICA / ENTRY FORM

Podatki o tekmovalcih:

Details of contestants:

Društvo:

Entrant:

Voznik:

Driver:

Sovoznik:

Co-Driver:

Podatki o avtomobilu:

Details of the car:

Tekmovanje v prvenstvu:

Competition in Championship:
Sodelujem v / I am applying to:

Prioriteta:

Seeding information:

Strinjanje s pogoji:

Acknowledgment and agreement:

1. Da sprejemamo pogoje iz dodatnega pravilnika za 10. WITHU Rally Vipavska dolina 2021, ki bo potekal v skladu z Mednarodnim športnim pravilnikom FIA, Splošnim predpisi FIA za Rally prvenstva, Tehničnimi pravilniki FIA, Pravilniki nacionalne panožne zveze AŠ 2005 in se obvezujemo, da jih bomo v celoti upoštevali.
2. Da je Rally nevaren in da so posledica nesreče lahko smrt, telesne poškodbe, invalidnost in premoženjska škoda, zato nase prevzemamo vso odgovornost za nastop na 10. WITHU Rallyu Vipavska dolina 2021 in se odpovedujemo kakršnim koli zahtevam ali terjatvam napram FIA, ustreznemu ASN, organizatorju, za kakršnokoli odgovornost v primeru smrti, telesne poškodbe, premoženjske škode, ki je nastala kot rezultat udeležbe na 10. WITHU Rallyu Vipavska dolina 2021.
1. To accept the conditions of these Supplementary Regulations for the 10. WITHU Rally Vipavska dolina 2021 to be held in accordance with the FIA International Sporting Code, General Regulations for the FIA Rally Championships, FIA Technical Regulations, Policies national branch associations AŠ2005 and we undertake that we will take fully into account.
2. That the rally is dangerous and that accidents can result in death, injury, disability and property damage, and take responsibility for our performance at the 10. WITHU Rally Vipavska dolina 2021 and waive any claim or claims versus FIA, the relevant ASN, the organizer, for any liability for death, personal injury, property damage incurred as a result of participation in the 10. WITHU Rally Vipavska dolina 2021.

Soglasje k uporabi osebnih podatkov (GDPR):

Consent to the use of personal data (GDPR):

S podpisom potrjujem, da na prireditvi soglašam k obdelavi svojih osebnih podatkov za:
Pregled ustreznosti dokumentov in verificiranje
Obdelavo rezultatov
Posredovanje rezultatov naprej pristojnim zvezam za avto šport v nadaljnjo obdelavo
Obdelavo osebnih podatkov za namen zagotavljanja varnostnega sledenja vozilu na dirki, podjetju CVS Mobile d.d. Podatke bo podjetje CVS Mobile d.d. uporabljalo za potrebe in čas dirke. Podatki bodo trajno izbrisani najkasneje 5 dni po zaključku dirke.
By signing, I confirm that I agree to the processing of my personal data at the event for:
Document adequacy review and verification
Processing of results
Forwarding the results to the competent motor sport federations for further processing
Processing of personal data for the purpose of providing safety tracking of a vehicle in a race, CVS Mobile d.d. The data will be CVS Mobile d.d. used for the needs and time of the race. Data will be permanently deleted no later than 5 days after the end of the race.